O NAS

Super User

O NAS

- O NAS

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim został utworzony z inicjatywy samorządu powiatowego. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Lubelskiego oraz środków własnych powiatu, wykonano rozbudowę
i adaptację pomieszczeń po byłej pralni szpitala powiatowego oraz wyposażono zakład we wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia do prowadzenia działalności gastronomicznej.

image001

 

image002

Kuchnia

 

image003

kuchnia

Nasza codzienna praca

Zakład rozpoczął działalność dnia 30 grudnia 2014 roku jako samorządowy zakład budżetowy.

Celem Zakładu jest:

a) zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia  niepełnosprawności,

b) przygotowanie ich do życia w środowisku lokalnym,

c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

d) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.

 

Powyższe cele osiągane będą poprzez realizację:

a) programu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób niepełnosprawnych,

b) indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych.

 

W zakładzie zatrudniono łącznie 50 osób, w tym:

- 15 osób personelu zakładu (15 etatów)

- 35 osób niepełnosprawnych (19,25 etatu), w tym:

- z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (18 osób)

- z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (17 osób)

Kategoria: