Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i ciasteczkach

Ogólna klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny z art. 13 RODO przetwarzanie danych osobowych  przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723 811,  email: zaz.janow.lubelski@onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  i (art.9 ust.2.lit b RODO)
  2. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i (art.9 ust.2. lit g RODO)
  3. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  4. realizacja zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODOe. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 5. Administrator może przekazać Pani/Pana  dane osobowe jedynie uprawnionym
  z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  danych osobowych:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do usunięcia swoich danych;
  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym
  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

Podstawy prawne:

•  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Informacja o plikach cookies

Dla Państwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe:

Cookies, ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) –  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte  w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

„Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

Cookies od zewnętrznych serwisów

Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookiehttp://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Wyłączenie obsługi plików cookies

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.

Skip to content