O nas

O nas

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony i działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 56 osób z czego 2/3 stanowią osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zakład rozpoczął działalność 30 grudnia 2014 r. i mieści się w budynku Szpitala Powiatowego przy ulicy Jana Zamoyskiego 149. Powiat Janowski jako założyciel Zakładu, środki na jego utworzenie i dofinansowanie działalności otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni są na umowę o pracę w wymiarze 0,55 – 0,8 etatu. Praca odbywa się w obiektach i pomieszczeniach, odpowiadającym przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz sprzedaż wyprodukowanych wyrobów i usług. Działalność Zakładu polega na świadczeniu usług gastronomicznych, cateringu, przygotowywaniu posiłków na potrzeby klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Głównym celem Zakładu jest więc rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W Zakładzie prowadzona jest rehabilitacja medyczna, poradnictwo, diagnoza i terapia psychologiczna, poradnictwo socjalne, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, itp. Pracownicy PZAZ uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach

W 2017r., nasze starania zostały docenione przez Kapitułę Konkursu Regionu Lubelskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego, przyznając nam  pierwsze miejsce w kategorii „Zatrudnienie chronione” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Skip to content