Przetarg nieograniczony na „Dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski’’

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 149, 23- 300 Janów Lubelski, w asortymencie i ilości podanej w Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 15110000-2, 15131130-5, 15112000-6

Data wytworzenia informacji: 01.06.2020r.

Skip to content