Praca

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem pracy w ZAZ:

Niezbędnym warunkiem zatrudnienia w ZAZ jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym o symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U bądź 02-P lub ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Podania o pracę należy składać w sekretariacie ZAZ (ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski). Do podania należy dołączyć:

  • ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • kserokopie dokumentacji dotyczącej wykształcenia (świadectwa ukończenia szkół, dyplomy itp), o ile występują;
  • kserokopie zaświadczeń z odbytych kursów/szkoleń, certyfikaty, o ile występują;
  • kserokopie dotychczasowego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy), o ile występują.

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów do pracy można uzyskać pod numerem tel. 15 8 723 811

Skip to content