Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Adres:TelefonE-mail:

Strona internetowa:

NIP:

REGON:

Inspektor Ochrony Danych:

Skargi, wnioski, petycje:

ul. Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
Powiat Janowski

15 872-38-11 (administracja)

15 843-63-67 (barek)

zaz.janow.lubelski@onet.pl

zazjanowlubelski.pl

8621641716

360265455

iod@rodokontakt.pl


Przyjmowanie Skarg, Wniosków i Petycji
Adres:
ul. Jana Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
Powiat Janowski

Telefon:
15 872-38-11 (administracja)

15 843-63-67 (barek)

E-mail:
zaz.janow.lubelski@onet.pl

Strona internetowa:
zazjanowlubelski.pl

Telefon:
862-164-17-16

NIP:
360265455

Inspektor Ochrony Danych:
iod@rodokontakt.pl

Przyjmowanie Skarg, Wniosków i Petycji
Skip to content