Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów mleczarskich

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów mleczarskich dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski w tym: 1. Pakiet I…

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze 1/2 etatu

Konkurs na stanowisko specjalista ds. Kadr w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim (.doc) Konkurs na stanowisko specjalista ds. Kadr w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim (.pdf) szczegóły na BIP

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ryb i mrożonek

Zaproszenie do składania ofert Na dostawę ryb i mrożonek dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert…

Zaproszenie do składania ofert na dostawę jaj kurzych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM’’

Zaproszenie do składania ofert Na dostawę jaj kurzych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert na…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego” Dostawa opakowań jednorazowych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów lubelski, NIP 8621525217- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę opakowań jednorazowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Zaproszenie do składania ofert na dostawę opakowań jednorazowych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert na…

Dotyczy Zapytania ofertowego: „Dostawa pieczywa dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski”

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

Zaproszenie do składania ofertna dostawę środków czystościdlaPowiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowejw Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM’’ Szczegóły na BIP
Skip to content