Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Osoby z niepełnosprawnościami zapraszamy do udziału w projekcie Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” finansowanym ze środków PFRON. W ramach projektu dostępne są bezpłatne szkolenia zawodowe przygotowujące do wykonywania pracy w…

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów mleczarskich

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów mleczarskich dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski w tym: 1. Pakiet I…

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze SPECJALISTY DS. KADR w wymiarze 1/2 etatu

Konkurs na stanowisko specjalista ds. Kadr w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim (.doc) Konkurs na stanowisko specjalista ds. Kadr w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim (.pdf) szczegóły na BIP

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ryb i mrożonek

Zaproszenie do składania ofert Na dostawę ryb i mrożonek dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert…

Zaproszenie do składania ofert na dostawę jaj kurzych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM’’

Zaproszenie do składania ofert Na dostawę jaj kurzych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert na…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania ofertowego” Dostawa opakowań jednorazowych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów lubelski, NIP 8621525217- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski” Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę opakowań jednorazowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Zaproszenie do składania ofert na dostawę opakowań jednorazowych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski Zaproszenie do składania ofert na…

Dotyczy Zapytania ofertowego: „Dostawa pieczywa dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski”

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

Zaproszenie do składania ofertna dostawę środków czystościdlaPowiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowejw Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM’’ Szczegóły na BIP
Skip to content