ZAZ barek

Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Osoby z niepełnosprawnościami zapraszamy do udziału w projekcie Lubelskiej Fundacji Rozwoju pt. „Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” finansowanym ze środków PFRON.

W ramach projektu dostępne są bezpłatne szkolenia zawodowe przygotowujące do wykonywania pracy w naszym Zakładzie. Istnieje również możliwość zrealizowania indywidualnych szkoleń dostosowanych do preferencji uczestnika.

Poza szkoleniami zapewnione jest bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i animatora rozwoju zawodowego, pomoc na etapie odbywania stażu ze strony asystenta aktywności zawodowej, opieka psychologa, a w razie potrzeby także konsultacje specjalistyczne z prawnikiem, coachem, lekarzem, kosmetyczką czy fryzjerem…

Po szkoleniach możliwe jest odbycie odpłatnego stażu zawodowego w naszym Zakładzie.

Szczegółowe informacje w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej

Zapraszamy

Skip to content