ZAZ barek

Otwarcie i poświęcenie siedziby PZAZ

W dniu 4 lutego 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego – szóstego w  województwie – zakładu aktywności zawodowej.

Uroczystość otwarcia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta w kaplicy szpitalnej. W koncelebrze uczestniczyli ks. dr Jacek Staszak, ks. dr Jacek Beksiński oraz kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski.  

Po mszy zaproszeni gości udali się do siedziby  Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi. W akcie tym uczestniczyli między innymi: Wojewoda Lubelski -Wojciech Wilk, Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Mirosław Starzyński – Lubelski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Aleksander Piechnik – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Artur Kornas –Kierownik Zamojskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, Starosta Janowski – Jerzy Bielecki, wykonawca robót budowlanych –  Zbigniew Rachwał oraz Dyrektor PZAZ – Renata Ciupak.

Księża dokonali poświęcenia Zakładu, który następnie można było zwiedzić.

Szpitalna sala konferencyjna była miejscem spotkania podsumowującego realizację inwestycji. Padło wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich,  którzy w jakikolwiek sposób pomogli w procesie tworzenia zakładu.

Za okazaną pomoc i zrozumienie w trudnym procesie tworzenia Zakładu

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ:

Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Skip to content