Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej do Zawichostu

Dnia 12 maja 2016 roku do Kościoła Św. Jana Chrzciciela w Zawichoścxie pielgrzymowały Środowiska Pomocy Społecznej dwóch województw: lubelskiego i i świętokrzyskiego. Była to już XVII wspólna pielgrzymka osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich wraz ze swoimi opiekunami, wychowawcami oraz pracownikami socjalnymi do szczególnych miejsc na religijnej mapie regionu.

Pielgrzymi przybyli z ponad pięćdziesięciu placówek z terenu czterech diecezji: siedleckiej, zamojsko – lubaczowskiej, sandomierskiej i lubelskiej.

Mszy Świętej przewodniczył BP Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrując z kapłanami, którzy na co dzień posługują w placówkach pomocy społecznej.

Po zakończeniu części oficjalnej, w klasztornych ogrodach odbył się radosny wspólnotowy piknik integracyjny.

Do Janowa wróciliśmy pełni duchowych sił niezbędnych do pokonywania swoich słabości.

Skip to content