Introduction

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych

Przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów spożywczych
dla
Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM

Szczegóły na BIP

Skip to content