Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych

Przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów spożywczych
dla
Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM

Szczegóły na BIP

Skip to content