AKTUALNOŚCI

Super User

AKTUALNOŚCI:

 AKTUALNOŚCI:
Otwarcie i poświęcenie siedziby PZAZ
      W dniu 4 lutego 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego – szóstego w  województwie - zakładu aktywności zawodowej.
      Uroczystość otwarcia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta w kaplicy szpitalnej. W koncelebrze uczestniczyli ks. dr Jacek Staszak, ks. dr Jacek Beksiński oraz kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski.  
      Po mszy zaproszeni gości udali się do siedziby  Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi. W akcie tym uczestniczyli między innymi: Wojewoda Lubelski -Wojciech Wilk, Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Mirosław Starzyński – Lubelski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Aleksander Piechnik – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON, Artur Kornas –Kierownik Zamojskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, Starosta Janowski – Jerzy Bielecki, wykonawca robót budowlanych –  Zbigniew Rachwał oraz Dyrektor PZAZ – Renata Ciupak.
      Księża dokonali poświęcenia Zakładu, który następnie można było zwiedzić.
      Szpitalna sala konferencyjna była miejscem spotkania podsumowującego realizację inwestycji. Padło wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich,  którzy w jakikolwiek sposób pomogli w procesie tworzenia zakładu.
      Za okazaną pomoc i zrozumienie w trudnym procesie tworzenia Zakładu
      SERDECZNIE DZIĘKUJĄ:
      Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
      
      
      Szczególne podziękowania składamy na ręce Starosty Janowskiego Jerzego Bieleckiego :
      za pełne zaangażowanie na każdym etapie uruchamiania Zakładu, za pełne troski, nieprzespane noce, mądre, trafne pomysły i podpowiedzi rozwiązań
      oraz za zawsze towarzyszące dobre słowo
      DZIĘKUJEMY

 

image013
      
      
      Wstęgę przecina Wojewoda Lubelski
      Wojciech Wilk
      
image014
Przecięcie wstęgi przez Aleksandrę Warmińską
– Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

image015
Przecięcie wstęgi przez Renatę Ciupak
- Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności w Janowie Lubelskim


Zaproszeni goście
image016]


     Poświęcenie kuchni  PZAZ

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie


Dnia 3 lipca 2015 roku pracownicy PZAZ w Janowie Lubelskim uczestniczyli w IX Ogólnopolskich Spotkaniach Garncarskich w Łążku Garncarskim. Uczestnicy mieli możliwość poznania tajników pracy z gliną, toczenia na kole, zdobienia, szkliwienia, a także wypalania glinianych naczyń. W trakcie spotkania garncarze zaprezentowali także technikę wytwarzania średniowiecznych naczyń zasobowych.
image018Z wizytą w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim

Wystawa: „TRYLOGIA – kostiumy i rekwizyty z ekranizacji dzieł Henryka Sienkiewicza”.
W dniach 30 – 31 lipca 2015 roku pracownicy PZAZ podziwiali kostiumy i rekwizyty z ekranizacji „Ogniem i mieczem”, „ Potopu” oraz „ Pana Wołodyjowskiego”.
Wystawa został zorganizowana w 110 rocznicę przyznania pisarzowi Nagrody Nobla za całokształt twórczości w dziedzinie literatury.


Zwiedzamy Laboratoria Wiedzy w Janowie Lubelskim
W sierpniu 2015 roku miały miejsce cykliczne wyprawy pracowników PZAZ do PARKU ZOOM NATURY nad Janowskim Zalewem.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem zwiedzali LABORATORIA WIEDZY: Runo leśne, Awifauna
i Troposfera, Energia i Recykling.

Kategoria: