Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów mleczarskich dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów mleczarskich dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 149, 23- 300 Janów Lubelski, w asortymencie i ilości podanej w Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym, w tym:
1) Pakiet I – Mleko, śmietana i twarogi
2) Pakiet II – Masło extra i pozostałe artykuły mleczarskie

Zamówienie jest opublikowane na stronie BIP Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim


Aktualizacja: 08.06.2021

Aktualizacja: 09.06.2021

Skip to content