Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów spożywczych dla Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

Zaproszenie do składania ofert
Na dostawę artykułów spożywczych
dla
Powiat Janowski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
NIP: 8621525217 – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów
Lubelski, zwanym w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM’’


Aktualizacja: 02.06.2021


Aktualizacja: 9.06.2021

Skip to content